Archive for the ‘פגישות ועד’ Category

פגישה ראשונה של ועד עובדי היל”ה

Tuesday, January 25th, 2011

ביום רביעי, ה־19 בינואר 2011, התכנסנו, ועד העובדים הנבחר של מורי ומנחי תכנית היל”ה, לפגישת העבודה הראשונה. לפגישה הגיעו כמעט כל חברי הועד, והצטרפו גם המלווים מטעם ארגון “כוח לעובדים”, שירה, אבי, אריאל ונטע.

מפגש ראשון של ועד עובדי היל"ה

מפגש ראשון של ועד עובדי היל"ה

כראוי לפגישה ראשונה הייתה חגיגיות מסוימת באוויר, ופתחנו את הישיבה בהרמת כוסית “לחיים” ובסימן ט”ו בשבט התכבדנו בפרות יבשים. מכיוון שרובנו לא הכירו האחד את השנייה קודם לפגישה זו פתחנו את הפגישה בסבב הכרות, ובו הציגו כל אחת ואחד את עצמם, ואת שאיפותיהם וציפיותיהם מהתארגנות העובדים.

באופן שאולי אינו מפתיע, הרבה מהציפיות והשאיפות עסקו דווקא בתלמידים. דיברנו על מיעוט שעות הלימוד שמקשה להעניק לתלמידים את ההשכלה שהיינו רוצים, על חוסר בהשתלמויות מקצועיות למורים שמתבטא, כמובן, באיכות ההוראה, ובמחסור בכמות נאותה של ליווי פדגוגי־מקצועי. ברור לכולנו שהדרך אליה אנו יוצאים מכוונת  לטובת התלמידים לא פחות מלטובת המורים והמנחים ושיפור תנאי העסקתם.

בהמשך הפגישה החלטנו על חלוקה לצוותי עבודה אזוריים – דרום, ירושלים, מרכז וצפון –  שיוכלו להיפגש לעתים תכופות ועל קיום מפגשי עבודה סדירים לכל הועד. דיברנו גם על אופנים שונים לדיווח לכלל העובדים, ביניהם הבלוג (שאתם קוראים כעת…), דיווחים במייל ובאמצעות פייסבוק. חפשו אותנו ברשת…

בפגישות הבאות נתחיל להיכנס בעבי הקורה ונפתח בתהליך לגיבוש והגדרת הדרישות שלנו. כמובן, אנו – כולנו – עדיין צריכים להגדיל את שיעור ההצטרפות בקרב המורים והמנחים. כאן כולם יכולים לעזור. עדיין לא הצטרפתם לועד – אנא הצטרפו! הצטרפתם? פנו לחבריכם ועמיתותיכן, הסבירו להם את חשיבות המאבק ומטרותיו, ואת חשיבות ההצטרפות לארגון עובדים.

נמשיך לעדכן באופן תדיר, ונקווה שהזרעים אותם אנו זורעים כעת ינבטו, יצמחו ויניבו פרות רבים.

רשם: עמית