Archive for the ‘הודעות’ Category

הסכם קיבוצי חדש נחתם בתכנית היל”ה

Monday, February 5th, 2018

ב־1 בינואר 2018 נחתם הסכם קיבוצי שני בתכנית היל”ה. ההסכם, שנחתם בין ועד המורות והמנחות של תכנית היל”ה וארגון העובדים “כוח לעובדים” המייצג את 1,200 המורות המועסקות בתכנית לבין רשת עתיד, מפעילת התכנית, כולל שיפורים משמעותיים רבים בתנאי ההעסקה והשכר.

השיפורים בתנאי ההעסקה כוללים, בין היתר, את הדברים הבאים:

  • תוספת שכר של בין 7% ל-11%;
  • מעבר להעסקה משרתית בלבד של מרבית המורות, וצמצום משמעותי של ההעסקה השעתית בתכנית;
  • חיזוק הביטחון התעסוקתי ומתן הודעות לרוב המורות לגבי העסקתן בשנה הבאה בשלב מוקדם;
  • הגדלה משמעותית של תשלומי הרווחה;
  • תשלום ימי מחלה החל מהיום הראשון;

את ההסכם המלא ניתן לקרוא כאן.

 

עדכונים והליכים משפטיים

Thursday, April 10th, 2014

חברות וחברים יקרים,

חג שמח לכל החוגגים את חג הפסח ואת חג הפסחא. חג הפסח נקרא גם חג החרות, ומציין את יציאתם של בני ישראל מ”עבדות” ל”חרות”. עבדות, במשמעותה החמורה ביותר, כמעט לא קיימת כיום, אבל ניצול עובדים על ידי מעסיקים, ברמות שונות, הוא, לצערנו, דבר שכיח ביותר.

במיוחד בתקופה האחרונה, אנו נתקלים במקרים שונים בהם “עתיד” מפרה זכויות שונות של מורים בתכנית היל”ה. עדכנו לגבי חלק מהן בהודעות ששלחנו בזמן האחרון: החתמה של מורים על “הסכמי פרישה מרצון”, בעיית היקפי השעות ההולכת וגדלה, בעיות במרכזי השכלה ומקרים של העסקת מורים בהיקפים של 9 ש”ש ומעלה, אבל בשעות אפקטיביות בלבד.

הבעיה האחרונה היא דוגמה להפרה בוטה וברורה של ההסכם הקיבוצי. ההסכם הקיבוצי קובע בפרוש כי בכל מקרה בו מורה עובד 9 ש”ש או יותר, הוא יועסק במשרה (כאשר החלק המשרתי יהיה לפחות 9 ש”ש). על פי ההסכם, אין כאן כל מקום לשיקול דעת ואין כאן כל התניה בדבר כזה או אחר. אתה עובד 9 שעות בשבוע או יותר? עתיד חייבים לתת לך משרה. נקודה.

אבל כנראה שאצל עתיד הסכם זה דבר אחד, ומה שהם עושים זה דבר אחר. הגיעו אלינו כמה וכמה תלונות של מורים שמועסקים בצורה כזו. הפניות שלנו לעתיד לא זכו אפילו להתייחסות. אחד המקרים שהגיעו אלינו הוא של מורה המועסקת, כבר שנה שניה, בשני מרכזים ובהיקף כולל של 13 ש”ש, וכל השעות הן אפקטיביות. למרות אינספור פניות של המורה למנחות שלה ול”עתיד”, היא עדיין עובדת רק בשעות אפקטיביות. פנינו לעתיד בעניין בחודש ינואר השנה, ולא קיבלנו כל התייחסות. חיכינו לתשובה באורך רוח, ורק בפברואר פנינו שוב והזכרנו שלא קיבלנו תשובה. גם הפעם הם לא ענו. בסופו של דבר עורך הדין של הוועד שלח מכתב מטעמו, ורק מכתב זה זכה למענה. אבל המענה שקיבלנו, במקום להתייחס בענייניות לטענות שלנו לגבי הפרת ההסכם, היה ניסיון להטיל דופי במורה עצמה, ולהצדיק בזה את הפרת ההסכם.

חשוב לציין כי עניין השעות האפקטיביות הוא עקרוני ביותר. נאבקנו תקופה ארוכה נגד צורת ההעסקה בשעות אפקטיביות, ולמרות שעדיין קיימת העסקה בשעות אפקטיביות, רוב השעות בתכנית הן שעות משרתיות. הנסיונות לכפות על מורים העסקה בשעות אפקטיביות, במקום לתת להם משרה, נובעים, כנראה, מחוסר רצון להתחייב לתת למורה משהו קבוע – משרה – ומהוות ניסיון להחזיר את ההעסקה הקבלנית בדלת האחורית. אנחנו לא ניתן יד לנסיונות אלו, וניאבק נגדם בכל האמצעים שברשותנו.

לאור ההתייחסות של עתיד לנושא, ועל רקע הפרות נוספות ורבות של ההסכם, הגשנו השבוע תביעה נגד עתיד לבית הדין לעבודה בירושלים, בעניין העסקה אפקטיבית ב-9 ש״ש או יותר.

במרכז הבקשה אנו דורשים (א) להעביר למשרה, באופן מידי, כל מורה שעובד לפחות 9 ש”ש אך בשעות אפקטיביות בלבד; (ב) לקבל מידע מלא לגבי היקפי ההעסקה של כל מורה בתכנית, בפירוט של שעות אפקטיביות ושעות משרה, בכל חודש השנה (כדי שנוכל לבדוק את היקף התופעה); (ג) לשלם לכל מורה כזה שכר משרתי בחודשי הקיץ לפי היקף המשרה שיקבע לו (שחייב להיות מינימום 9 ש”ש).

חשוב לציין שהבקשה הוגשה מול שני משיבים – עתיד, כמובן; ומשרד החינוך, לאור הטיעונים של עתיד שמשרד החינוך קובע כל דבר. התיק נמסר לשופטת שרה שדיאור, ודיון ראשון נקבע לתאריך 30/4 בשעה 15:00.

בהחלטתה הראשונית קבעה השופטת כי המשיבות (עתיד ומשרד החינוך) יגישו את תשובתם לבקשת הצד עד ל-27/4; וכי עתיד, בנוסף, תצרף לתגובה את המידע שביקשנו (רשימת כל המורים, תוך ציון של היקף המשרה ומספר השעות האפקטיביות בהן הועסק מידי חודש).

אם יש ביניכם מורות ומורים המועסקים בצורה זו – בהיקף של 9 שעות שבועיות או יותר, וכל השעות אפקטיביות – אנא פנו אלינו כדי שנטפל גם בבעיה שלכם.

דבר נוסף, שקרה בשבוע שעבר, הוא פיטורים של מורה, שנעשו, לטענת עתיד, על רקע של “התנהגות בלתי הולמת”. מבדיקה שערכנו, ומהתייעצות עם גורמים המכירים את המורה מקרוב, התרשמנו כי לא הייתה כאן כל עילה לפיטורים, והסיבות לפיטורים הן פוליטיות ונובעות, כנראה, מבעיות ביחידה לקידום נוער בה עובד המורה. לאור זאת, הודענו לעתיד כי אנו מתנגדים לפיטורים וכי נעתור נגדם לבית הדין לעבודה. אם עתיד לא יחזרו בהם מהפיטורים, נאלץ להגיש תביעה נוספת נגדם, כבר בשבועות הקרובים.

מקרה אחד לא מעיד, כמובן, על הכלל, וברוב היחידות יש יחסי עבודה טובים בין מורים לבין מנהלי השכלה ומנהלי היחידות, ואף ישנם הרבה מנהלים התומכים בגלוי במורים או שתמכו בנו לאורך המאבק.

עם זאת, אנו מכירים יותר ממקרה אחד בו התעוררו בעיות בין מנהלי השכלה או מנהלי יחידות לבין מורים, והרושם הוא שעתיד מתייצבים אוטומטית לצד המנהלים ביחידות, במקום לעמוד לצד המורים שהם מעסיקים.

אנו קוראים לכל מורה שמרגיש נפגע בכל דרך וצורה שהיא, לא להסס לפנות אלינו. אנו נעמוד על המשמר מול עתיד, ונעשה כל שביכולתנו כדי לתקן את הטעון תיקון!


הבעת תמיכה והזדהות עם מורי ומנחי קידום נוער-היל”ה

Monday, April 23rd, 2012

כ־150 אנשי מקצוע מתחום קידום נוער, עמיתיהם ביום־יום של מורות ומנחות קידום נוער-היל”ה, הביעו את הזדהותם עם המורות והמנחות ואת תמיכתם במאבקן למען תנאי עבודה צודקים, במכתב שהעבירו לשר החינוך. בין החתומים על המכתב מנהלי יחידות לקידום נוער, מנהלי השכלה, עובדי ומדריכי קידום נוער, בעלי תפקידים נוספים ביחידות קידום נוער, שותפי עבודה (פסיכולוגים, עו”סים, קב”סים) ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות – מחורה ושגב שלום בדרום, ועד לנהריה וצפת בצפון.

מורות ומנחות קידום נוער-היל”ה גאות לעבוד עם שותפים אלה!


לכבוד
מר גדעון סער
שר החינוך

הנדון : הבעת תמיכה והזדהות עם מורי ומנחי קידום נוער-היל”ה

כבוד השר, שלום רב,

אנו החתומים מטה, מבקשים להביע באמצעות מכתב זה את הזדהותנו המלאה עם מאבקם הצודק של מורי ומנחי תכנית היל”ה וקידום נוער ברחבי הארץ למען שיפור תנאי העסקתם .

אנו רואים בעבודת ההוראה וההנחיה שנעשית עם אוכלוסיית “הנוער בסיכון” בישראל, עבודה חשובה ומשמעותית, הפועלת מתוך מטרה ליצור חברה הוגנת וצודקת יותר. עבודה זו תורמת לחינוכם ולהפיכתם של בני נוער הללו לאזרחים עובדים, משרתים בצבא ותורמים לעצמם ולחברה בכלל, וכן להוצאתם ממעגלי הסיכון השונים.

המורים והמנחים הם הניצבים בקו הראשון למול אוכלוסיית “הנוער בסיכון”, הם אלה הגורמים באופן ישיר ובלתי אמצעי לשינוי המיוחל, תוך סבלנות, אכפתיות ואהבה למקצוע החינוך .

אנו פונים אליך בבקשה לקדם פתרון הוגן עבור עובדים אלה, אשר מועסקים כעובדי קבלן, למען יזכו גם הם לתנאי העסקה הולמים הכוללים שכר הוגן, תנאי עבודה וביטחון סוציאלי כמקובל אצל העוסקים בתחום החינוך.

בכבוד רב ,

[כ־150 חתימות]

העתקים:

גב’ דלית שטאובר, מנכ”לית משרד החינוך
מר יוסי לוי, מנהל מינהל חברה ונוער משרד החינוך
מר איתן מזרחי, מנכ”ל החברה למתנ”סים
מר חיים להב, מנהל האגף לקידום נוער משרד החינוך
גב’ חיה רשף, מנהלת תחום מכרזים ופרוייקטים לאומיים החברה למתנ”סים
גב’ ליאורה שני, מנהלת תכנית היל”ה החברה למתנ”סים

שביתה ארצית בתכנית היל”ה ביום שלישי 27/3/2012

Friday, March 23rd, 2012

שביתה ארצית בתכנית היל”ה בכל מרכזי ההשכלה

יום שלישי 27/3/2012

חברות וחברים,

מזה כחצי שנה שאנו מקיימים פגישות משא ומתן עם החברה למתנ”סים. בפגישה שהתקיימה השבוע נציגי החברה הצהירו, באופן מפתיע ובלתי מובן, כי אינם מכירים ביציגות שלנו. משמעותה של הצהרה זו היא כי החברה נהגה  כלפינו, במשך כשישה חודשים, באופן בלתי הגון ובחוסר תום לב, גרמה לנו להאמין כי אנו מקיימים תהליך כן של משא ומתן, בעוד שכל כוונתם הייתה, ככל הנראה, למשוך זמן ולנסות להתיש אותנו.

ערב חופשת הפסח, תקופה בה משכורתם של רוב המורים תיפגע חמורות והכנסתם – שאינה גבוהה גם בחודשים רגילים – תקטן בעשרות אחוזים, החברה למתנ”סים בחרה לומר למורים כיצד היא מתייחסת אליהם כמעסיק.

אנו רואים התבטאות זו בחומרה רבה. זוהי הפסקה חד-צדדית של המשא ומתן על ידי החברה למתנ”סים, ואמירה שמתנערת מכל אחריות של החברה כלפי העובדים ונציגיהם. לא ניתן לצעד זה לעבור בשתיקה.

ביום שלישי, 27 במרס 2012, נשבית, מורות ומנחות היל”ה וקידום נוער, את כל מרכזי ההשכלה בארץ. כולנו, 1500 מורות ומנחות, נשבות במחאה על הצעד המזלזל של החברה, שחשפה את פרצופה האמיתי של חברה שמנסה להציג עצמה כגוף חברתי, אבל מתייחסת לעובדיה כאל עובדי קבלן, כאחרונת חברות כוח האדם.

לכן, ביום שלישי נשבות כולנו. לא נגיע לעבודה ונאמר: די! די ליחס המזלזל, די  להתנערות מכל אחריות כלפי העובדים, מספיק להסתתר מאחורי התרוץ שהחברה כבולה על ידי ההסכם שלה עם משרד החינוך!

בנוסף, ביום השביתה נקיים הפגנות מחאה בתל אביב, בבאר שבע ובנצרת. פרטים יישלחו בימים הקרובים. בוא להפגין ולמחות נגד המשך הניצול של מורות ומנחות היל”ה!

העבירו הודעה זו לכל עמיתיכן – מורות ומנחות, רכזות ומנהלות השכלה. דברו עם חברותיכן ודאגו שהן יודעות על השביתה ומצטרפות אליה. הדפיסו ותלו הודעה זו במרכזים, הפיצו אותה במייל, עשו לנו לייק בפייסבוק.

כוחנו באחדותנו!
לא ניתן לחברה לרמוס את זכויות העובדים שלנו!

ברצוננו להדגיש:

  • האיגוד שלנו הוא יציג – הוא מייצג את כל מורות ומנחות היל”ה ומגן על כולן הן על חברי איגוד והן על מי שטרם הצטרף.
  • השביתות שאנו מקיימים הן חוקיות לגמרי, וכל העובדים השובתים מוגנים לחלוטין.
  • אסור לאף אחד, על פי חוק, לפגוע באף מורה שובתת, ואסור לאיים עליה שתפגע עקב השתתפותה בשביתה. כל מקרה כזה הוא עבירה על החוק יש לדווח עליו באופן מיידי.
  • נא לדווח לוועד באופן מיידי (פרטי הקשר להלן) על כל נסיון להדיח מורות לשבור או להפר את השביתה.

אנא העבירו את המסר לחברותיכן וחבריכם שאינן מקבלות הודעות באופן עקבי ובקשו מהן לכתוב לנו על מנת שנצרפן לרשימת התפוצה.

אנו מבקשות לתלות מכתב זה במרכזי ההשכלה.

בברכה,

ועד איגוד מורות ומנחות היל”ה וקידום נוער

vaad.hila@gmail.com

אנשי קשר: אריאל ליבמן – 052-6662980, אורן שלמה – 050-2225056, מיקי פישר –
052-6663764, עמית רמון – 054-5450041

הבעת תמיכה בארגון המורים

Tuesday, March 20th, 2012

19 במרס 2012

לכבוד
רן ארז, יו”ר
ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים ובמכללות

הבעת תמיכה בארגון המורים

עמיתים יקרים,

אנו, חברי איגוד המורות והמנחות של תכנית היל”ה וקידום נוער, מביעים בזאת את תמיכתנו בכם בסכסוך העבודה עליו הכרזתם לפני כשבוע.

כאנשי חינוך, ברכנו על חתימת הסכם “עוז לתמורה” וקיווינו שהוא יביא לשינוי חשוב במערכת. כמורים לנוער מנותק, אנו יודעים עד כמה חשוב לפעול לשיפור ההוראה בבתי הספר, בין היתר כדי להפחית את ממדי הנשירה.

הצטערנו לשמוע כי משרדי החינוך והאוצר אינם עומדים בהתחייבויותיהם למלא את הסכם “עוז לתמורה” שנחתם ביניכם, ואנו קוראים בזאת לשרי האוצר והחינוך לפעול נמרצות כדי ליישם את כל סעיפי ההסכם.

אנו תומכים באופן מלא במאבקכם ומאחלים לכם הצלחה.

בברכה,

המזכירות המצומצמת של סניף המורות והמנחות של תכנית היל”ה ב”כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי”:
‫עינת אברהמי, מיכל פישר, מלכה רחמים ועמית רמון‬,
בשם ועד המורות והמנחות של תכנית היל”ה וקידום נוער.

‫דחיית עיצומי המורות והמנחות של תכנית היל”ה במחוז הדרום‬

Monday, March 12th, 2012

‫בשבועות האחרונים נקטנו מספר פעמים בעיצומים על הרקע המתמשך של אי ההתקדמות‬ ‫במשא ומתן עם החברה למתנ”סים, וחוסר הוודאות לגבי תנאי העבודה בהם נועסק, מורות‬ ‫ומנחות, בשנת הלימודים הבאה.‬

(more…)

תוצאות הבחירות לוועד

Saturday, February 25th, 2012

הסתיימו הבחירות להנהגת איגוד עובדות היל”ה שנערכו בתחילת החודש.

לוועד הסניף נבחרו החברים הבאים (בסדר האלף-בית):

עינת אברהמי, טלילה אילון, זיוה אילני, אביב גרימברג, אריה זליג, אריאל ליבמן, נועה סער, מיכל פישר, מעיין קטן, מלכה רחמים, עמית רמון, אורן שלמה, שי שמולינזון ותמר שפיר.

מתוכם, נבחרו כנציגים לאסיפת הנציגים הכללית של ‘כח לעובדים’:

עינת אברהמי, זיוה אילני, אריה זליג, אריאל ליבמן, נועה סער, מיכל פישר, מלכה רחמים, עמית רמון, אורן שלמה, שי שמולינזון ותמר שפיר.

חלקם של החברים בוועד החדש היו חברים גם בוועד היוצא, וחלקם הצטרפו לפעילות במהלך השנה האחרונה. כולם היו שותפים לפעילות ולהובלת המאבק בשנה האחרונה, וימשיכו להוביל את המאבק ולתרום מהניסיון שצברו.

חברי הוועד מודים על האמון שניתן בהם, ומבטיחים להמשיך ולפעול ככל יכולתם להשגת מטרותינו הצודקות.

השבוע – בחירות לוועד המורות והמנחות של תכנית היל”ה

Monday, February 13th, 2012

השבוע, החל מיום ראשון 12/2 ועד יום חמישי 16/2 בשעה 17:00, יתקיימו בחירות להנהגת היל”ה ולאספת הנציגים של “כוח לעובדים”. בבחירות ייבחרו חברי ההנהגה לשנה הקרובה.

(more…)

אירועי השבוע החולף

Thursday, February 9th, 2012

השבוע היה עמוס במיוחד. ביום שני 23 מרכזי השכלה הושבתו לחלוטין על ידי המורים. למחרת, ביום שלישי, השתתפו נציגינו בדיון מיוחד בנושא מורי היל”ה שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת. ביום רביעי הפגינו מורות היל”ה יחד עם פעילים נוספים מכוח לעובדים בחיפה, בכנס שהשתתף בו שר החינוך, גידעון סער. ובשבוע הבא – ביום ראשון, 12/2, מתחילות הבחירות לועד האיגוד (!), וביום רביעי 15/2 ייפגשו נציגינו עם המנהלת הכללית של משרד החינוך, דלית שטאובר, כדי לדון במשבר ההעסקה. פרטים לגבי השבוע בהמשך הדברים.

hila-ness-ziona-strike-6-feb-2010_300x400

השביתה של יום שני

ביום שני שבתו 23 מרכזי השכלה, במחאה על אי ההתקדמות במשא ומתן. המרכזים ששבתו הם אילת, אשדוד, בקה אל גרבייה, גבעת עדה-בנימינה, דלית אל- כרמל, הוד השרון, אחווה (חסות), מסילה (חסות), ניגונים (חסות), רטורנו (חסות), יבנה, כאבול, לוד, נס ציונה, נצרת עילית, נתניה, עוספיה, עפולה, פרדיס, קרית אונו, רמלה, רעננה ושדרות. השביתה התנהלה למופת ותוך כדי הבנה והזדהות מלאה מצד המורות השובתות. שוב אנו מודים לכל המורות והמורים אשר, מתוך הבנה עמוקה של הצורך במחאה, תרמו מזמנם, עזרו, שבתו למרות החשש מפגיעה בתלמידים ותוך כדי פגיעה בשכרם. השביתה סוקרה בכל אמצעי התקשורת המרכזיים:

שי שמולינזון בתכנית הבוקר של קרן נויבך
לקראת השביתה בדמרקר
לקראת השביתה, מעריב
רדיו אשאמס
בוקרא (בשפה הערבית)
פאנט (בשפה הערבית)

כתבות נוספות התפרסמו בעתונות המודפסת ובכלי תקשורת נוספים.

ועדת החינוך

ביום שלישי, 7/2, התכנסה ועדת החינוך של הכנסת כדי לדון במשבר בתכנית היל”ה. הועדה כונסה בעיקבות בקשות ממספר חברי כנסת, שהשתתפו גם בדיון עצמו: עינת וילף, מסעוד ע’נאים, דוב חנין, ניצן הורוביץ, איתן כבל ואורית זוארץ. את מורות היל”ה ייצגו עינת אברהמי ועמית רמון, והשתתפו בדיון גם נציגי משרד החינוך. כל חברי הכנסת שהוזכרו הביעו תמיכה רחבה ואהדה רבה למאבק מורי ומנחי היל”ה, ותבעו ממשרד החינוך לשפר מהר ובאופן משמעותי את תנאי ההעסקה שלנו. נציגי משרד החינוך לא סיפקו הסברים מספקים לגבי המכרז החדש ותנאי ההעסקה שבו, ונדרשו על ידי יושב ראש הועדה, אלכס מילר, לספק הסברים עד סוף החודש. ההישג המשמעותי מהישיבה הוא הבעת התמיכה הגורפת לה זכינו, דבר שללא ספק יתבטא בהמשך הפעלת הלחץ על משרד החינוך.

הפגנה בחיפה

ביום רביעי,  כ-30 מורות ומורי היל”ה יחד עם פעילי המטה הצפוני של כוח לעובדים הפגינו אחר הצהריים מול מרכז הקונגרסים בחיפה אליו הגיע שר החינוך, גדעון סער, לטקס הענקת אות הוקרה לנוער מתנדב בחיפה. המפגינים דרשו להפסיק את ההעסקה בתנאי קבלן של מורים ומורות בישראל וקראו ”שר החינוך קח אחריות”. שר החינוך נקרא להפסיק להתעלם מהעובדות בתכנית היל”ה, ולפתור את סכסוך העבודה על ידי תקצוב ראוי של התכנית. המפגינים גם הפגינו סולידריות עם עובדי הקבלן בתחומי השירותים, העובדות והעובדים הסוציאלים, עובדי בנקים ואחרים בדרישה להשוואת תנאים והעסקה ישירה. מעת לעת הצטרפו למפגינים תלמידים ומורים שעברו במקום, והזדהו עם המסרים והאנרגיה! תודה למטה צפון של כוח לעובדים על התמיכה והעזרה בארגון ההפגנה המוצלחת! לתמונות נוספות מההפגנה

demo-haifa-2_8-feb-2012_510x335

בחירות

ביום ראשון הקרוב, 12/2, יתחילו הבחירות לועד איגוד המורות והמנחות של היל”ה. הודעה מפורטת תישלח שוב בקרוב…

פגישה במשרד החינוך

ביום רביעי הבא, 15/2, נציגים של איגוד המורות והמנחות של היל”ה ייפגשו עם המנהלת הכללית של משרד החינוך, דלית שטאובר. לקראת הפגישה העברנו רשימה של נקודות שאנו מבקשים התייחסות אליהן, כאשר הנקודות המרכזיות לברור הן התנאים של המכרז החדש, וכיצד משרד החינוך מתכוון לפעול על מנת לפתור את משבר ההעסקה כבר בזמן הקרוב. נעדכן שוב לאחר הפגישה.

שלכן ושלכם – ועד האיגוד

הפגישה עם משרד החינוך

Saturday, January 7th, 2012

בעקבות ההודעה על השבתת 7 מרכזי השכלה ב-1 וב-2 בינואר פנו נציגי משרד החינוך לאיגוד מורות היל”ה בבקשה להיפגש. ביום חמישי ה-5/1/2012 נפגשו נציגי איגוד מורות היל”ה עם נציגי משרד החינוך כדי לדון בתביעותיהן של המורות.

נציגי משרד החינוך הבהירו עם תחילת הפגישה כי אין להם כל יכולת לשנות את תנאי ההעסקה הקיימים, וכי שינוי ייעשה רק לאחר שייבחר זכיין במכרז החדש, כלומר לא לפני תחילת שנת הלימודים הבאה (תשע”ג).

הצהרה זו נתקבלה באכזבה על ידי איגוד המורות שציפו כי משרד החינוך יתערב באופן פעיל במשבר הקיים בין המורות לבין החברה למתנ”סים, על מנת לאפשר את התקדמות המשא ומתן ביניהן, שהגיע למבוי סתום.

על פי נציגי משרד החינוך, על מורות היל”ה לפעול לפי ראות עיניהן בסכסוך בינן לבין המעסיק, החברה למתנ”סים, ומשרד החינוך מנוע מלהתערב במשבר. עם זאת, נציגי המשרד הקשיבו לדרישות המורות ואמרו כי הדרישות יילקחו בחשבון בכתיבת המכרז החדש. עם תום הפגישה הסכימו נציגי משרד החינוך לבדוק שוב את האפשרות לשנות את תנאי ההעסקה הקיימים, אך לא נתנו כל התחייבות.

איגוד מורות היל”ה מחכה לתוצאות הבדיקה, וממשיך לטעון כי על משרד החינוך להתערב בסכסוך ולהפנות תקציבים לפתרון המשבר בהקדם. כל עוד לא תינתן התחייבות מצד משרד החינוך וכל עוד לא תיווצר התקדמות במשא ומתן עם החברה למתנ”סים ימשיך האיגוד לנהל את סכסוך העבודה עם החברה למתנ”סים על פי הבנתו.