דמי אבטלה – מידע בסיסי

termination-letter-ar-2את מורת קבלן והגיע הקיץ? אתה מורה קבלן ובדיוק סיימת להגיש את כל תלמידיך לבחינת הבגרות? ברכותינו! כנראה שכבר פוטרתם מעבודתכם.

אם פוטרתם מעבודתכם, אין סיבה לא לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל דמי אבטלה. מסמך קצר זה מנסה לתת כמה עצות בסיסיות ולהפנות למקורות המידע המתאימים, כדי שתבינו את זכויותיכם ותקבלו את דמי האבטלה המגיעים לכם.

אנא שימו לב: המידע הנמסר כאן הוא בסיסי ואינו יכול לכסות כל מקרה אפשרי. כדי לקבל מידע מלא, מתאים לנתונים הספציפיים של העובד, היעזרו באתר של ביטוח לאומי או פנו לסניף הביטוח הלאומי שלכם. נשמח לקבל הערות, תיקונים ותוספות.

ממה מתחילים?

התנאי הראשון לקבלת דמי אבטלה הוא הרשמה בלשכת שירות התעסוקה. מי שאינו מתייצב להרשמה בלשכת התעסוקה עלול לאבד את זכאותו לדמי אבטלה, ובנוסף, דמי האבטלה משולמים רק לתקופה שלאחר ההתייצבות הראשונה בלשכה. לכן צריך להתייצב ולהרשם בלישכת שירות התעסוקה מיד לאחר סיום ההעסקה. שימו לב כי  לישכת שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי הם שני  דברים שונים.  לאחר שנרשמתם בלישכת שירות התעסוקה תוכלו להגיש תביעה לדמי אבטלה (ראו פרטים בהמשך).

מי זכאי לדמי אבטלה?

כמו שהשם מרמז, כל מי שמובטל ואינו עובד עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה. למרות זאת, גם אם יש לך משרה נוספת, או שאתה מקבל קצבה אחרת מהביטוח הלאומי, כדאי לברר בסניף הביטוח הלאומי – ייתכן ואתה בכל זאת זכאי להשלמת הכנסה או לקיצבה אחרת.

בנוסף, לגבינו, עובדים שפוטרו על ידי המעסיק, התנאי העיקרי הוא צבירה של תקופת אכשרה. שימו לב כי על פי תיקון בחוק השתנתה ההגדרה של תקופת האכשרה, וכעת אפילו יום עבודה אחד בחודש מזכה בחודש עבודה  מלא, כפי שכתוב באתר של הביטוח הלאומי (2/7/2013):

“אם התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה מ- 1.4.2013 ואילך, תידרש להשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות, שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

לידיעתך, עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. כלומר, אפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב לך כחודש עבודה בחישוב תקופת האכשרה.”

את מספר ימי העבודה ניתן לחשב מתוך תלוש המשכורת. התצלום הבא מראה היכן מצוין בתלוש מספר ימי העבודה בחודש עבורו ניתן התלוש.

ימי עבודה לצורך חישוב תקופת אכשרה

ימי עבודה לצורך חישוב תקופת אכשרה

בכל מקרה שיש לכם ספק לגבי זכאותכם פנו לביטוח הלאומי! רק שם תוכלו לקבל תשובה מוסמכת לגבי זכאותכם.

תנאי הזכאות מפורטים באתר של ביטוח לאומי.

מה יהיה גובה דמי האבטלה שלי?

גובה דמי האבטלה מחושב על פי השכר היומי הממוצע. באתר הביטוח הלאומי מופיע הסבר לגבי אופן החישוב. בתחתית הדף אליו מפנה הקישור יש קישור למחשבון דמי אבטלה.

מה עלי לעשות כדי לקבל דמי אבטלה?

כדי לקבל דמי אבטלה יש להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי. את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.