תכנית היל”ה עלתה לדיון במליאת הכנסת

Friday 5 כJun, 2015

אחת היוזמות הראשונות בכנסת החדשה הייתה העלאת נושא תכנית היל”ה לדיון במליאת הכנסת. ההיבטים שהועלו לדיון היו תנאי ההעסקה של המורים, בטחונם התעסוקתי, ולא פחות חשוב – טיב המענה שמקבלים הנערים הלומדים בתכנית היל”ה, נערים שנשרו ממערכת החינוך או כאלה השוהים במסגרות שונות של שרותי הרווחה בהוראת בית משפט.ליוזמה מבורכת זו שותפים חברי הכנסת יוסי יונה, מירב בן ארי, מסעוד גנאים, מיכל רוזין ואורלי לוי-אבקסיס. את הפרוטוקול המלא של הדיון, שהתקיים בתאריך 20/5/2015, ניתן לראות בקישור זה. הנה כמה מהדברים שנאמרו בדיון:

אורלי לוי-אבקסיס:

לצערי הרב, אדוני היושב-ראש, התוכנית הזאת היא סוג של הפרטה. מי שעובדים היום בתוכנית היל”ה הם בדרך כלל מורים שעובדים בתנאי תעסוקה שונים מאוד מחבריהם שנמצאים במערכת החינוך, אם מבחינת חופשות, אם מבחינת אופק תעסוקתי ואם מבחינת כל מה שקשור – אתה יודע, מורי היל”ה יכולים להתחיל את השנה, והם לא יודעים אם הם יסיימו אותה; הם לא יודעים אם ישלמו להם עבור כל אותן שעות שהם אמורים ללמד.

יוסי יונה:

האם מישהו מכם יכול להעלות על הדעת כיצד מורָה או מורֶה יכולים לטפל ברצינות בילדים הללו, שזקוקים נואשות לאהבה, לחום, לעידוד, כאשר אין להם ביטחון תעסוקתי? כאשר הם לא נהנים מזכויות סוציאליות כמו מורות ומורים אחרים? זו השעה. אכן, יש הסכם קיבוצי כזה או אחר שהיטיב את התנאים של המורות והמורים הללו, אבל לא די בכך. יש להעביר את מורי הקבלן בכללותם, במערכת החינוך, להעסקה ישירה של משרד החינוך, ובמיוחד את מורי היל”ה.

מסעוד גנאים:

אדוני היושב-ראש, כאשר את המורים והמורות בתוכנית היל”ה , שיש להם תואר, יש להם תעודת הוראה, ממשיכים להעסיק על-ידי גופים חיצוניים כמורי קבלן, לפי דעתי זאת חרפה למדינה ולחינוך ולמשרד החינוך

מיכל רוזין:

אני הייתי מצפה ממשרד החינוך שהמורים והמורות האלה, מורי תוכנית היל”ה, יהיו יחידת האליטה היוקרתית והמקצועית ביותר של מערכת החינוך; כי המשימה שניצבת לפתחם, לדאוג להשכלה ולדאוג לעתיד של נערים ונערות שצריכים אותנו יותר מכולם, היא המשימה החשובה ביותר של מערכת החינוך.

מירב בן ארי:

בסופו של יום הבעיות לא ייפתרו עד שמשרד החינוך ייקח אחריות על התוכנית ויכניס אותה תחתיו, כך שהמורים יהיו מועסקים בצורה ישירה על-ידי המשרד. כל עוד התוכנית תמשיך במתכונתה הנוכחית של העברה ממפעיל אחד למשנהו, של אי-פתירת הבעיות של המורים המועסקים בתוכנית, כמו חוסר הביטחון ותנאי ההעסקה – כל זה יפגע גם בנערים ובנערות, אותה קבוצה המוחלשת ביותר של מדינת ישראל שהולכת וגדלה עם השנים.

סגן שר החינוך, מאיר פרוש, שהגיב בשם משרד החינוך, לא התייחס לשאלות הרבות שעלו לגבי הצורך להעביר את מורות היל”ה להעסקה ישירה ולפתור את בעיית תנאי העסקתם, והסתפק בלומר כי “הספק שחתם עם משרד החינוך נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז, ובכלל זה בכל הקשור לתשלום השכר ותנאי השכר שנקבעו במכרז ולהקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל. ואני אציין עוד משהו, שבמסגרת הפיקוח שעורך המשרד על השירותים, עולה כי הספק עומד בדרישות המכרז.”

למרות זאת, לדבריו הגיב גם חבר מפלגתו מנחם אליעזר מוזס, שאמר את הדברים הבאים:

ולעצם העניין, אני רוצה לומר לכם שגם אנחנו בבית-שמש נפגעים מכל הסיפור הזה של היל”ה ורשת “עתיד”.

חבר הכנסת מוזס יודע היטב על מה הוא מדבר – בבית שמש נסגר בשנה האחרונה מרכז היל”ה לנוער חרדי.

ההמשך? ביום שני 8/6/2015 נושא תכנית היל”ה יעלה לדיון בוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו, המורות והמורים של היל”ה עדיין נמצאים בסכסוך עבודה מול רשת עתיד, ובשבוע הקרוב אנו אמורים לקיים מספר פגישות משא ומתן (שחודש לאחר שעתיד חזרו בהם מביטול הפגישות, מהלך שהם נקטו בו כ”עונש” על כך שהנושא עלה לדיון בכנסת).

לאחר השבוע הקרוב והעמוס, נוכל לדעת באופן ברור יותר לאן פנינו.

אפשרות התגובות סגורה.