הוכרז סכסוך עבודה בתכנית היל”ה

Sunday 10 כMay, 2015
היום, יום ראשון 10 במאי 2015, הכריז איגוד המורות והמנחות של תכנית היל”ה על סכסוך עבודה עם המעסיק, רשת עתיד. הסכסוך הוכרז לאור הימנעותה של “עתיד” מניהול משא ומתן עם נציגות העובדים ולאור פיטורי צמצום שנערכו השנה ובשנה שעברה, דבר המבטל את החובה לשמירת השקט התעשייתי.סכסוך עבודה בהיל"ה
להלן תמצית השתלשלות העניינים שהביאו לסכסוך העבודה.ההסכם הקיבוצי שנחתם עם “עתיד” מסתיים בסוף שנת לימודים זו, ב-31.8.2015. עתיד טוענים, אמנם, כי עמדו בתנאים המאפשרים את הארכת תוקף ההסכם בשנה, אך למרות בקשות מפורשות של נציגות העובדים לא הציגו עדיין כל ראיה המאששת את טענתם.לכן פנינו ל”עתיד” בדרישה לפתוח במשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש – אולם הם גוררים רגליים, מעכבים ומבטלים פגישות עם הוועד, ומסרבים, למעשה, לכל משא ומתן:

  • לפגישה הראשונה הם הסכימו רק אחרי שלושה חודשים של בקשות.
  • את הפגישה השנייה הם הסכימו לקיים רק חודשיים לאחר הראשונה – וביטלו אותה יום לפני שהייתה אמורה להתקיים.
  • למרות התחייבותם לתאם פגישה חלופית באופן מיידי – רק לאחר 10 ימים ואינספור בקשות מצידנו הם הציעו מועדים לפגישה.
  • למרות הדחיפות בקיום הפגישה – המועד המוקדם ביותר שהציעו היה כחודשיים לאחר הפגישה שהם ביטלו, ולאחר תום שנת הלימודים.

לא ניתן לראות התנהלות זו אלא כזלזול בציבור המורות והמנחות ובנציגות העובדים, וכסירוב לקיים משא ומתן. לא נותרה לנו ברירה, לכן, אלא להכריז על סכסוך עבודה.

אנו קוראים לעתיד להתעשת ולחזור למשא ומתן, לקבוע פגישות עבודה סדירות ובתדירות גבוהה, על מנת לדון בהסכם ולשפר את תנאי ההעסקה. בין היתר, אנו דורשים את הדברים הבאים:

  • שיפור הביטחון התעסוקתי – די לפיטורים ולצמצומי השעות, די לפגיעה במורים;
  • די להעסקה ב”שעות אפקטיביות פיקטיביות” – למורה מגיעה משרה קבועה ויציבה עבור כל שעות העבודה הקבועות שלו;
  • שמירה מלאה על היקפי העסקה כמתחייב מההסכם;
  • תשלום מלא למנחים עבור נסיעותיהם;
  • די להתחמקות מתשלום מלא של תוספת “משרת אם” למורות הזכאיות לה.

סכסוך העבודה ייכנס לתוקפו ב-25.5.2015. אנו מקווים כי עתיד יסכימו להידברות עם הוועד בטרם ניאלץ לנקוט בצעדים ארגוניים.

אפשרות התגובות סגורה.